SZTR "VAR SERVIS I KNJIŽARA"
Vl. Đorđe Dunđerski
Ul. Cara Lazara 8/1
Telefon: 021/735-064
Mobilni: 063/591-861
Kućni telefon: 021/732-334

VAR SERVIS:
- Servisiranje autohladnjaka, kamiona i radnih mašina;
- Servisiranje interkulera i uljanih hladnjaka;
- Zavarivanje aluminijuma;
- Izrada aluminijumskih čamaca do 5 metara;
- Zavarivanje magnezijuma
  (kućišta, dekni i rezervoara od motornih testera);
- Prodaja tehničkog gasa:
  *Ugljen dioksid    CO2    25/1
  *Kiseonik               O2   8,5/1
  *Acitilen             C2H2      6/1
  *Argon                   Ar     10/1
  *Azot                     N2   7,5/1KNJIŽARA:
- Prodaja školskog pribora,
  kancelarijskog materijala
  i parti program za decu.